Xinyao Shi

Xinyao Shi

M.S. student

EDUCATION

2016.08-2020.06, Bachelor, Zhengzhou University,Henan, China