Alumni

Home Alumni

Research Assistant Professor

 • Dr. Guipeng Li
 • Dr. Bernhard Schaefke

Postdoctoral fellows

 • Dr. Xudong Zou
 • Dr. Jianping Yu
 • Dr. Jun Li

Graduate Students

Ph.D. Student

 • Dr. Min Zhang
 • Dr. Weizheng Liang
 • Dr. Wen Wang
 • Dr. Hongyang Yi

M.S. Student

 • Yuhao He
 • Chi Tian
 • Jingwen Zhang
 • Xinyao Shi
 • Jiaqi Zhang
 • Yisen Tang
 • Ningning Chen